21053 Paruck 02 Banner

Paruckschool

Renovatie en uitbreiding van Paruckschool Sint Jans Molenbeek

Opdrachtgever: vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten

Architect: Architecten Atelier bv

Locatie: Paruckstraat 20/22 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Bestelbedrag: € 1 995 000 (excl btw)

Start: 3/11/2022

Renovatie en uitbreiding van Paruckschool Sint Jans Molenbeek
(perceel 1 – afgewerkte ruwbouw)
Het project bestaat uit een deel
nieuwbouw en een deel renovatie van een bestaand schoolgebouw.
De actuele toestand van het gebouw Paruckschool heeft nood aan renovatie en uitbreiding door gebrek aan ruimte voor kleuterlokalen en lagere onderwijs, de administratieve ruimtes en de verbetering van de infrastructuur.