De Klinge/Meerdonk: Renovatie 99 woningen

De Klinge/Meerdonk: Renovatie 99 woningen

Renovatie van 99 huurwoningen

Wijk Hoge Rode Moer in De Klinge
Wijk Teerling in Meerdonk

Opdrachtgever: Woonanker Waas cvba

Architect: Goossens & Partneers

Locatie: De Klinge & Meerdonk

BESTELBEDRAG: € 3 861 309,86

start: 08/06/2020

Renovatie van 99 huurwoningen:

Wijk ” Den Teerling”: Boomgaardstraat en Teerlingstraat in Meerdonk: 59 woningen

Wijk “Hoge Rode Moer”: Hoge Rode Moer, Schoolstraat en Kerselarendreef in De Klinge: 40 woningen

De twee wijken bestaan uit 10 verschillende woningtypologieën. Elk woningtype bevat andere aspecten die gerenoveerd dienen te worden. Van een groot aantal woningen worden de keuken, badkamer en de bijhorende sanitaire installaties en elektrische bedradingen vernieuwd. Bij een kleiner aantal woningen worden ook de ramen en het dak vervangen.

Elke woning blijft bewoond tijdens de werken en er wordt in samenspraak met de bewoners gezorgd voor zo weinig mogelijk hinder. De renovatie van de twee wijken zal gefaseerd verlopen. Eerst wordt een cluster van een 10-tal woningen aangepakt in Meerdonk, als de renovatie hier halfweg is wordt in een cluster van een 10-tal woningen in De Klinge gestart. Zo worden de wijken geschrankt verder gerenoveerd. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 18 maanden.