DE WIJZE EIK

DE WIJZE EIK

Realiseren van basisschool (ref. 17014)

Opdrachtgever: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Architect: Met zicht op zee bvba

Locatie: Eeklostraat 47 – Gent(Mariakerke)

bedrag: € 2 894 152,00

Startdatum: 1/05/2019

De school kampt met capaciteitsproblemen ingevolge een grote toename van leerlingen, en deze groei lijkt aan te houden. De noodzaak om de school uit te breiden van een 2-klassenstructuur naar een 3-klassenstructuur is hoog.

Deze opdracht van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap omvat het bezorgen van een all-in offerte voor:
– het realiseren van het gewenste bouwprogramma met de optimale inplanting op het domein,
– hiervoor het nodige ontwerp en bijhorende studie op te maken
– de realisatie door middel van nieuwbouw en renovatie, sloop op de terreinen van de BS te Mariakerke
– inclusief gedeeltelijke omgevingsaanleg

In dit design-and-build dossier maakt bouwbedrijf FLORÉ n.v. de ontwerpkeuzes en hierbij horende studie’s op, stabiliteit, technieken, … en draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid (aansluitingen, vermogen, ondergrond, …) en zorgt ervoor dat het project binnen de bieding realiseerbaar is en kan functioneren conform de gestelde eisen en vigerende wetgeving en normen.

Hierbij benaderen wij de doelstelling van onze bouwheer: op een zo economisch mogelijke wijze, dmv een creatief ontwerp met sobere maar degelijke en esthetisch evenwichtig gebouwen, het gewenste bouwprogramma construeren waarbij naast een begrensde investeringskost, eveneens én vooral een lage exploitatiekost wordt nagestreefd via onder meer een efficiënt gebruik van duurzame en onderhoudsarme en -vriendelijke materialen en technieken.

Ons ontwerp voldoet aan volgende eisen:

  • grote duurzaamheid in tijd
  • minimum aan onderhoud
  • sober, degelijk en onderhoudsvriendelijk qua materiaalkeuze en afwerking
  • tijdloze architectuur, geïntegreerd in en met zijn omgeving
  • thermisch comfort
  • gebruiksgemak technische installatie
  • energiebesparende maatregelen
  • akoestisch comfort
  • grote mechanische weerstand
  • veiligheid en brandbescherming

Zonder bepalend te werken voor de aard van de architectuur zijn de gebruikte materialen  onderhoudsarm en -vriendelijk evenals vandaalbestendig.